osad4.jpgosad1.jpgosad5.jpgosad2.jpgosad3.jpg
Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 

Alxames 28 oktoobar 2010
Pikin, 10 oktoobar (APS)

Wër ñeenti diwaan, ngir yeete ci wàllu wérug gémmiñ-bëñ

Mbootayu Dàntisti Senegaal « Association nationale des chirurgiens dentistes du Sénégal (ANCDS) » te Abdul Wahaab Kan jiite ko moo am pastéefu wër diwaani Ndakaaru, Fatig, Kawlax ak Kees ngir yee nit ñi ci jàngoro yi aju ci gémmiñ ak bëñ, wonaale leen it nan lañuy def ba sàmm wérug gémmiñ-bëñ « santé bucco-dentaire ».


Dëgg la, bare na nit ñu xam ne wérug gémmiñ-bëñ cet a ko lal, ba tax na, su ñu yeewoo suba, boroos seen bëñ bokk na ci li ñuy jëkk a def. Waaye wax ji moo di nees koy defe ak ci yan waxtu ?


Nees di boroose bëñ yi ni mu ware ?
Deel boroos say bëñ ñetti minit, suba ak guddi, soo ko mënee nga def ko yit gannaaw ba nga añee, soo ko mënul nag nga yéy singom su amul suukar. Waaye nag, nanga xam ne singom du mën a wuutu mukk boroos.
Li gën moo di tànn boroos bu kawar gi nooy, bopp bi bañ a gudd, su ko defee mu mën a dugg ci ruq yépp. Dàntifris bi soxlawul bare, dees ciy paccal lu yem.
-    Bul boole kow ak suuf, mën ngaa jëkke bëñ yi féete suuf ba mu yegg, nga dem ci yi féete kow ;
-    dangay wengal boroos bi, bëñ bu ne nga socc ko ; dale ci ciiñ mi, dem ci bëñ bi, bañ a fàtte diggante bëñ yi, ak wet gi bëñi kow yi di dajeek bëñi suuf yi.

 

 

Kañ lees war a boroosu ?
Li gën moo di boroosu gannaaw ndékki, gannaaw añ ak gannaaw reer. Loolu mën na laa fanqal bëñ bu sànkar.


Lan moo di bëñ bu sànkar ?

 

Saa yoo lekkee ba noppi, dafay am aw àkk wu tegu ci kow bëñ bi, loolu lees tudde àkku bëñ « plaque dentaire », ñam la ak lor ak doomu jàngoro. Àkk woowu nag la boroos bi di dindi. Soo boroosuwul, suukar si ëmbu ci ñam wi, dafay daldi jaxasoo ak doomu jàngoro yi nga xam ne naka jekk gémmiñ geey seen dëkkuwaay, jaxasoo googu daldi jur ay poroxal « acides » nga xam ne dañuy song bëñ bi, nar koo ayibal, su ko defee bëñ bi def am kan, loolu moo di sànkar « carie ». Su fekkee ne yaa ngiy boroosu ni mu ware, suukar si du am jotu taq ci bëñ bi ba di ko song.
Dénkaane yi
•    Suukar baaxul ci bëñ. Bul def foo tollu di lekk, ngir moytu poroxal yiy jóge ci suukar si di taq ci bëñ bi !
•    Deel yeesal sa boroos ñetti weer yu ne !
•    Deel seeti fajkatu bëñ lu mu néew néew benn yoon ci at mi !

Ki tekki jukki bii : Soxna Aram Faal, dolli ci ay bind yu mu taataane ci internet, ak ci téeereb OSAD bu tudd Téere Dawal, xët 23-24.

Joomla templates by a4joomla