Lekkug xale bi diggante 6 ba 11 weer (juróom-benni weer ba fukki weer ak benn)   

NÀMPALU WEEN AK ÑAM YI KOY MOTTALI

 

Léegi nag, ween kese doyatul ngir yokkute xale bi. Ngir mu màgg ni mu ware, dafa laaj mu tàmbalee lekk yeneen ñam yu mottali ween wi.

 

DÉNKAANE VI

 • Wéyal di nàmpal sa doom saa bu ko soxlaa. Naka noonu, dina xéewlu ci ngëneel yi soowum ween ëmb ci wàllu dundal yaram ak aar ko.
 • Li ko dale ci 6 weer, ngir mottali ween wi, nanga ko jox ruy bu rax, loolu dina ko màggloo bu baax.
 • Li ko dale ci 6 weer, gannaaw ruy bu ñu yokk, tàmbalil ndànk-ndànk di ko jox meññet ak lujum yu bari witaamin niki màngo, banaana, pàppaayo, guyaab, sorãs, xob yu nëtëx, nga fejat leen ba ñu sew ; dina tax mu mën a xeex jàngoro yi. Seppil ko ci toggu kër gi, nga tojat ko te mu bañ a am yu saf (seppi).
 • Joxal sa doom mu lekk lu mu néew-néew ñetti yoon (ñetti ndënale) ci bés bi, loolu dafay mottali li muy nàmp ; naka noonu dina am doole, wér, ak xel.
 • Li ko dale ci 9 weer, dangay yokk ci ñetti ndënale yi ak li nga koy nàmpal, 1 walla 2 njogonal yu duun.

 

NDOLLENT LI

 • Ruy : sungufu dugub. walla sungufu ceeb, walla sungufu mboq lees koy defare.
 • Boo bëggee am ruy bu ñu yokk, danga ciy dolli kuddu gu ndaw gu fees ak diwu tiir, walla tiga-dege, walla diw ; ak pëddu nen bu ñu tojat, walla meew, walla sungufu gejj mbaa keccax, walla sungufu ñebbe (proteyin).
 • Ruy bu ndoxe, maanaam bu xormbet du may xale bi doole, ndax ndox du maye kàttan…
 • Seppi : laata ngay def yu saf yi (niki kaani, poobar, bineegar), sàkkalal sa doom ñeex, ak morso jën wu baax mbaa yàpp, ak lujum ; su ceeb bi ñoree, nga tibb boole ci. Su ko defee, nga jël loolu lépp, tojat ko ba mu sew, jox ko.
 • Ci weer yooyu. biiru xale bi lu tuuti la, ba tax na dafay gaaw a xiif ; kon nga war koo jox mu lekk 3 walla 4 yoon ci bés bi, mu boole ak li muy nàmp.
 • Diggante 6 ba 8 weer, nattu li xale bi di lekk yoon wu ne dafay tollu ci 150 ba 180 ml ; diggante 9 ba 11 weer, danga koy yokk ndànk-ndànk ba mu doon 200 ml.
 • Sàmmoonteel bu baax ak cet, ñam cet la laaj.
 • Yóbbul sa doom weer wu ne ñu peese ko, ngir topp màggam.